Welke belasting is van toepassing of bitcoin en andere cryptocoins?

Cryptocoin Belastingadviseur is onderdeel van GVN Adviseurs.

Bitcoins zijn btw-vrij

U hoeft over het inkopen/verkopen van bitcoins (en andere cryptovaluta) in Europa geen btw te betalen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft namelijk bepaald dat bitcoins geen ander doel dienen dan het verrichten van betalingen. Daarom dienen de lidstaten van de Europese Unie geen btw te heffen over Bitcoins, er is fiscaal gezien immers geen toegevoegde waarde.

De uitspraak van het Hof van Justitie vindt u hier:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=170305&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=604646

Door deze uitspraak heeft Bitcoin dus een status aparte gekregen. Het is geen geld, maar omdat het

wel de functie van geld heeft, hoeft er toch geen btw over betaald te worden.