Geen aangifte gedaan, bitcoins of andere cryptocoins?

Indien u uw Bitcoin niet opgeeft bij de belastingdienst, dan wordt het als zwart vermogen gezien. Het bezit daarvan kan – behoudens de zogenaamde inkeerregeling – een misdrijf opleveren.

Alsnog aangifte doen: de inkeerregeling
Indien u uw vermogen heeft verzwegen – of dit simpelweg bent vergeten om bij de belastingaangifte op te geven – dan kunt u gebruik maken van de vrijwillige verbetering: ofwel inkeerregeling.

Wat is de inkeerregeling?
Met de inkeerregeling kunt u uw vermogen alsnog opgeven. U moet dan alsnog de verschuldigde belasting betalen en daarnaast wordt er doorgaans een boete opgelegd. De boete ligt ergens tussen de 75% en 300% van de belasting die had moeten worden betaald, en wordt naast de belasting opgelegd.

Het voordeel van inkeren
Indien u gebruik maakt van de inkeerregeling heeft u twee duidelijke voordelen. Ten eerste voorkomt u dat u strafrechtelijk wordt vervolgd voor uw foutieve belastingaangifte. Ten tweede kun u na de inkeerregeling vrijelijk beschikken over uw vermogen. Het betreft immers geen zwart vermogen meer omdat de verschuldigde belasting is betaald.

Hoe hoog is de boete?
Of, en zo ja wat voor boete u moet betalen is afhankelijk van verschillende factoren. De boetes verschillen van 75% tot 300% van de te betalen belasting. De belastingdienst kan daar echter van afwijken.

Een rekenvoorbeeld:
dhr. M had op 1 januari 2016 voor EUR 100.000 aan bitcoins die hij niet heeft opgegeven bij de belastingdienst. Indien hij deze wel had opgegeven dan had hij vermogensbelasting moeten betalen. De vermogensbelasting is in Nederland 30 % van de waardestijging (rendement). Voor deze waardestijging wordt altijd uitgegaan van een rendement van 4 % (ook bij cryptovaluta zoals bitcoins). De vermogensbelasting is dus altijd 1,2 %(30 % belasting op 4 % rendement). Dat bitcoins in een jaar (veel) meer dan 4 % in waarde kunnen stijgen doet er belastingtechnisch dus niet toe.

Dhr. M had dus voor het jaar 2016 1,2 % belasting moeten betalen over de EUR 100.000 die zijn bitcoins op 1 januari 2016 waard waren (EUR 1200).

Als dhr. M. na zijn inkeer een boete krijgt van 150 %, dan moet hij naast de EUR 1200 ook nog (1200 X 150% ) EUR 1800 boete betalen. Het totaalbedrag komt daarmee op EUR 3000.

Inkeerregeling in 2018 afgeschaft
Staatssecretaris Wiebes heeft tijdens Prinsjesdag 2017 aangekondigd dat de inkeerregeling vanaf 1
januari 2018 
zal worden afgeschaft. Indien u overweegt om gebruik te maken van de inkeerregeling
is het dus verstandig om hierover spoedig een besluit te nemen.

Advies bij inkeren
Indien u gebruik wilt maken van de inkeerregeling, dan is het verstandig dat u eerst advies inwint en
u hierbij laat bijstaan. Onze advocaten hebben zeer veel kennis over cryptovaluta en kunnen u van
het beste advies voorzien. Uiteraard kunt u geheel vertrouwelijk en vrijblijvend contact met ons opnemen
voor een kennismakingsgesprek.