Hoeveel belasting moet je over Bitcoin en andere cryptovaluta betalen?

Cryptocoins/bitcoins is vermogen
Het bezit van bitcoins en andere cryptovaluta wordt gezien als vermogen. Vermogen moet worden opgegeven in box 3.

De waarde die u opgeeft is de waarde (in euro’s) van uw cryptovaluta op 1 januari van het fiscale jaar. Bij uw belastingaangifte over het jaar 2018, geeft u dus aan hoeveel uw bitcoins op 1 januari waard waren. Wij adviseren u om een fiscaal overzicht per coin te bewaren zodat u later niet tegen onverwachte vermogensstijgingen aan loopt die u moeilijk kunt verklaren.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de belastingdienst.

Bitcoins als inkomsten: box 1
Niet altijd kunnen bitcoins in box 3 worden opgegeven. Bij personen die bedrijfsmatig in bitcoins handelen, kan de belastingdienst de verkregen bitcoins aanmerken als inkomsten uit onderneming. Die verkregen bitcoins worden dan belast in box 1. Het is lastig te zeggen wanneer er nu sprake is van ‘normaal vermogensbeheer’ (box 3) of ‘inkomsten uit onderneming’ (box 1).

Ten aanzien van daytrading zien wij veel verschillende berichtgeving op het internet. Het juiste is dat zolang daytrading nog als ‘normaal vermogensbeheer’ kan worden gezien, de winsten daaruit in box 3 belast worden. Wat normaal vermogensbeheer is, is niet eenvoudig te zeggen. De Hoge Raad oordeelde daarover:

“Het Hof heeft geoordeeld dat het handelen in opties voor belanghebbende geen bron van inkomen opleverde. Het Hof heeft daartoe overwogen dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij met de handel voor eigen rekening en risico in (kortlopende) opties een meer dan louter speculatief uitzicht op het behalen van voordeel had. Dit zou anders zijn als belanghebbende met zijn deskundigheid, ervaring en relaties het koersverloop van de door hem gekochte (kortlopende) opties kan beïnvloeden, (…).”

De Hoge Raad oordeelde dat de opvatting van het hof juist was.

Om te bepalen of er sprake is van inkomsten uit onderneming enerzijds of vermogen anderzijds, wordt er gekeken naar een groot aantal factoren. De belastingdienst acht het bijvoorbeeld van belang of iemand is ingeschreven bij de kamer van koophandel, of er kosten voor de cryptohandel van voorbelasting zijn afgetrokken etc. Het is vooraf niet altijd goed te zeggen of er nu sprake is van vermogen of van inkomsten. Indien u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen.